CURSOS INFORMÀTICA

S’imparteixen quatre cursos:

 • Informàtica inicial

Destinats a alumnes sense cap coneixement d’informàtica.

Després del curs els alumnes tindran els següents coneixements:

 1. Conceptes bàsics d’informàtica i el funcionament bàsic dels  ordinadors
 2. Funcionament bàsic del sistema operatiu Windows
 3. Utilització del processador de text i  programa de dibuix
 4. Saber accedir a internet, localitzar i seleccionar informació i crear documents propis utilitzant materials de la xarxa (text i imatges)
 5. Fer ús del correu electrònic.
 6. Perdre la por envers les noves tecnologies

 

 • Informàtica avançada

Destinats a alumnes amb coneixements bàsica d’informàtica.

Després del curs els alumnes tindran els següents coneixements:

 1. Ampliar el coneixements del funcionament dels ordinadors
 2. Conèixer els conceptes bàsics de xarxes d’ordinadors
 3. Utilitzar, amb seguretat, el sistema operatiu de l’ordinador (Windows 7 / 10)
 4. Utilitzar els recursos informàtics com a instrument de resolució de problemes
 5. Ampliar els coneixements d’Internet i xarxes socials
 6. Conèixer totes les possibilitats que ofereixen les diferents eines de Google (nuvol,  processador de textos, full de càlcul, presentacions…)
 7. Crear i editar imatges digitals.

 

 • Informàtica per al món laboral

Destinats a alumnes que desitgin adquirir els coneixements bàsics de informàtica necessaris per l’accés al món laboral.

Després del curs els alumnes tindran els següents coneixements:

 1. Ampliar el coneixements del funcionament dels ordinadors
 2. Conèixer els conceptes bàsics de xarxes d’ordinadors
 3. Utilitzar, amb seguretat, el sistema operatiu de l’ordinador (Windows 7 / 10)
 4. Utilitzar els recursos informàtics com a instrument de resolució de problemes
 5. Conèixer totes les possibilitats que ofereix un processador de text i un full de càlcul
 6. Ampliar els coneixements de les eines d’Internet i xarxes socials
 7. Dissenyar documents multimèdia

 

 • Multimèdia

Destinat a alumnes amb coneixements consolidats d’informàtica

Després del curs els alumnes tindran els següents coneixements:

 1. Ampliar el coneixements del funcionament dels ordinadors
 2. Utilització del sistema operatiu Ubuntu
 3. Conèixer totes les possibilitats que ofereix diferents editors digitals d’imatges (Gimp ,Pixlr)
 4.  Conèixer les tècniques de fotografia bàsica
 5.  Conèixer les tècniques de fotografia HDR i panoràmica
 6. Conèixer totes les possibilitats que ens ofereix el editor de so Audacity
 7. Conèixer totes les possibilitats que ofereix diferents editors de video no linela (Wevideo)
 8. Conèixer les tècniques de fotografia HDR i panoràmica
 9. Dissenyar documents multimèdia
Grups i horaris del curs actual

Warning: Division by zero in /home/evk/webapps/cepasoncanals3/wp-includes/comment-template.php on line 1381