PLANA WEB DEL  CEPA SON CANALS

  ESTUDIS

 Ensenyament inicial: nivell 1 (alfabetització) i nivell (2 preparatori per a l'ESPA).  Horari de matí.
 ESPA (Educació Secundària per a Persones Adultes) 4 cursos de durada  quadrimestral on les assignatures s'agrupen en els camps Científicotecnològic, Comunicació i Societat. Horari d'horabaixa-vespre.
 ESPAD (Educació Secundària per a Persones Adultes) en modalitat de distància (semipresencial). Guia d'ESPAD 1r cicle i 2n cicle
 Preparació per a les proves oficials de Llengua Catalana (nivells A, B, C i D).  Horaris de matí i de vespre.
 Cursos de llengua per a immigrats: català i espanyol per a persones  procedents d'altres països.
 Preparació per a les proves d'accés a la UIB per a majors de 25 anys
 Preparació per a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior
 Cursos d'informàtica, nivell usuari (bàsic, mitjà i superior)
 Cursos de llengua anglesa, (bàsic, mitjà i superior) Curs de llengua francesa
Taller de teatre

         Curs d'Introducció als instruments de música popular (horari de matí)
Horaris 

MAPA WEB

 PROFESSORAT

 PLÀNOL

 ESTUDIS

 ATENCIÓ AL PUBLIC

 MAIL

 GALERIA FOTOS

 ENLLAÇOS

 INDEX