Alumnes

ASSOCIACIÓ D’ALUMNES

Hi pertanyen tots els alumnes que paguen la quota anual juntament amb la matrícula. Els dóna dret a l’expedició del carnet d’estudiant que poden recollir a la biblioteca (Bartomeu Cabot), així com  als descomptes en material reprografiat i activitats extraescolars del centre.