El Centre

El CEPA Son Canals forma part de la xarxa de centres docents de la Conselleria d'Educació de les Illes Balears, del 1986 ençà.

Aprofita l'edifici que havia allotjat el Col·legi públic de Son Canals. L'edifici data del 1912 quan es va crear l'Escola Dominical Sagrada Família sota els auspicis de l'Església. Va passar per diverses vicissituds fins que a la dècada dels anys 50 s'hi creà una escola pública, que el 1986 passà a un nou edifici construït al carrer Bisbe Cabanelles. De llavors ençà és ocupat pel CEPA Son Canals.

Té una oferta educativa adreçada a les persones adultes, és a dir de persones majors de devuit anys (Educació Secundària per a Persones Adultes, Preparació per a proves d'accés UIB i CFGS, català, anglès, informàtica, aula de teatre...).
CEPA Son Canals
Carrer Son Canals, 10, 07008 Palma 
Telèfons: 971-420305   650-889356 (biblioteca)
Correu electrònic: secretaria@cepasoncanals.cat