CURSOS ANGLÈS

S’imparteixen diferents nivells:

  • Anglès 1

Per alumnes que no tenen cap coneixement d’anglès. El nivell 1 equival al nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (Common European Framework of Reference for Languages)

  • Anglès 2

Per alumnes amb un nivell bàsic. El nivell 1 equival al nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (Common European Framework of Reference for Languages)

  • Angles 3

El nivell 3 equival al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (Common European Framework of Reference for Languages) o al PET (Preliminary English Test) dels ESOL Examinations (English for Speakers of Other Languages) que ofereix la Universitat de Cambridge. I encara podríem afegir que els continguts s’igualen al nivell
intermediate, terme que es fa servir per designar el nivell intermedi de la llengua anglesa.
De fet, Anglès 3 és un curs preparatori  per a aquells alumnes que desitgin presentar-se a l’examen del PET de la Universitat de Cambridge i a l’examen de l’Escola Oficial d’Idiomes.

  • Anglès 4

El nivell 4  equival al nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (Common European Framework of Reference for Languages) o al FCE (First Certificate in English) dels ESOL Examinations (English for Speakers of Other Languages) que ofereix la Universitat de Cambridge. I encara podríem afegir que els continguts s’igualen al nivell Upper-intermediate, terme que es fa servir per designar el nivell a cavall entre l’intermedi i l’avançat de la llengua anglesa.
De fet, Anglès 4 és un curs preparatori  per a aquells alumnes que desitgin presentar-se a l’examen del FCE de la Universitat de Cambridge i a l’examen de l’Escola Oficial d’Idiomes.

  • Club de conversa

S’inclou dins l’anglès 4 (B2) i sorgeix de la necessitat d’organitzar una activitat de caire comunicatiu que motivi els nostre alumnes més avançats en anglès a parlar amb més fluïdesa i a perdre la vergonya a l’hora de comunicar-se en una llengua estrangera.

Grups i horaris del curs actual