CURSOS INFORMÀTICA

S’imparteixen quatre cursos:

 • Informàtica inicial

Destinats a alumnes sense cap coneixement d’informàtica.

Després del curs els alumnes tindran els següents coneixements:

 1. Conceptes bàsics d’informàtica i el funcionament bàsic dels  ordinadors
 2. Funcionament bàsic del sistema operatiu Windows
 3. Utilització del processador de text i  programa de dibuix
 4. Saber accedir a internet, localitzar i seleccionar informació i crear documents propis utilitzant materials de la xarxa (text i imatges)
 5. Fer ús del correu electrònic.
 6. Perdre la por envers les noves tecnologies

 

 • Informàtica avançada

Destinats a alumnes amb coneixements bàsica d’informàtica.

Després del curs els alumnes tindran els següents coneixements:

 1. Ampliar el coneixements del funcionament dels ordinadors
 2. Conèixer els conceptes bàsics de xarxes d’ordinadors
 3. Utilitzar, amb seguretat, el sistema operatiu de l’ordinador (Windows 7 / 10)
 4. Utilitzar els recursos informàtics com a instrument de resolució de problemes
 5. Ampliar els coneixements d’Internet i xarxes socials
 6. Conèixer totes les possibilitats que ofereixen les diferents eines de Google (nuvol,  processador de textos, full de càlcul, presentacions…)
 7. Crear i editar imatges digitals.

 

 • Informàtica per al món laboral

Destinats a alumnes que desitgin adquirir els coneixements bàsics de informàtica necessaris per l’accés al món laboral.

Després del curs els alumnes tindran els següents coneixements:

 1. Ampliar el coneixements del funcionament dels ordinadors
 2. Conèixer els conceptes bàsics de xarxes d’ordinadors
 3. Utilitzar, amb seguretat, el sistema operatiu de l’ordinador (Windows 7 / 10)
 4. Utilitzar els recursos informàtics com a instrument de resolució de problemes
 5. Conèixer totes les possibilitats que ofereix un processador de text i un full de càlcul
 6. Ampliar els coneixements de les eines d’Internet i xarxes socials
 7. Dissenyar documents multimèdia
Grups i horaris del curs actual