CURSOS SOIB

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

Horari

    • Primer curs: 17 de octubre a 23 de novembre del 2022
    • Segon curs: 20 de febrer a 28 de març del 2023

Dilluns, dimecres i dijous de 17.20 a 20:25 h. (esplai de 18.15 a 18.35)
Divendres de 16.25 a 19.30 h. (esplai de 18.15 a 18.35)

Total hores: 60 hores
Classes presencials (assistència mínima 85 %, es poden faltar 9 hores)

Programació

COMPETÈNCIES DIGITALS AVANÇADES

Horari

    • Primer curs: 9 de gener a 13 de febrer del 2023
    • Segon curs: 17 d’abril a 23 de maig del 2023

Dilluns, dimecres i dijous de 17.20 a 20:25 h. (esplai de 18.15 a 18.35)
Divendres de 16.25 a 19.30 h. (esplai de 18.15 a 18.35)

Total hores: 60 hores
Classes presencials (assistència mínima 85 %, es poden faltar 9 hores)

Programació

CURS CASTELLÀ

Horari

Dimarts i dijous de 9:00 a 10:50