DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ

dreta_verd

 DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ

correu_profes
dreta_verd
Maria Magdalena Balle
correu_profes
dreta_verd
Anna Fontanals Nin
correu_profes
dreta_verd
Marian Rebasa Aso
correu_profes
dreta_verd
Mateu Coll  Torres
correu_profes
dreta_verd
Roser Dueñas Tur  (cap de departament)
correu_profes
dreta_verd
Margalida Mascaró Riera
correu_profes
dreta_verd

Maria J. Sureda Prades

correu_profes
 dreta_verd

Esperanza Vergara Liante

 correu_profes
dreta_verd

Miguel Angel Ferragud Domingo

correu_profes

Torna dreta_verd