DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS

dreta_verdDEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS                     

dreta_verd

Antoni Vidal Nicolau (Cap de departament)

correu_profes

dreta_verd

 Francisca Quetglas Sureda

correu_profes

 Torna  dreta_verd