ECOLINGUAE

ECOLINGUA
PROGRAMA EUROPEU D’APRENENTATGE PERMANENT
GRUNDTVIG (2010-2012)

PARTICIPANTS:

 • Centre de Professors: North Aegean Teacher’s Training centre (Grècia)
 • Biblioteca municipal Vantaa a Helsinki (Finlàndia)
 • Escola d’adults: LED Brandenburg (Alemanya)
 • Xarxa de centres d’educació a Jokmock, Lapònia (Suècia)
 • Cente de professors Ploiești (Romania)
 • Soci coordinador: CEPA Son Canals

ENTITATS COL·LABORADORES:

 • Departament de Cultura del Consell de Mallorca
 • Institut d’Estudis Baleàrics
 • Obra Social de la Caixa d’Estalvis “Sa Nostra”

OBJECTIU:

El principal objectiu d’aquest projecte és crear instruments digitals per tal d’ensenyar llengües minortàries i minoritzades en l’ensenyament d’adults. Es pretenen fomentar les llengües minoritàries i minoritzades a Europa, algunes de les quals estan en perill de desaparèixer. El material creat va ser accessible als formadors del projecte i als aprenents potencials.

TEMA:

Enfocaments metodològics adreçats a llengües minoritàries i minoritzades. Estudi dels enfocaments metodològics all llarg de la història i adaptació d’aquests a les llengües minoritzades. Elaboració del mapa de llengües minoritzades i llengües en regressió a Europa i estat actual d’aquestes llengües. Estudi de la societat I cultura lligades a aquestes llengües. Algunes d’aquestes llengües són: el sami I el sòrab. Les metodologies emprades van ser: l’enfocament comuinicatiu, peer tutoring, l’aprenentatge cooperatiu i l’enfocament cultural.

CREACIÓ D’EINES EDUCATIVES:

 • Posada en marxa a totes les institucions de les parelles lingüístiques (peer tutoring)
 • Itineraris lingüistics per les diferents ciutats
 • Disseny d’una web i un E-handbook (manual digital)
 • Punts de llibre, tríptics informatius, futlletons.
 • Elaboració d’una Database.
 • Articles a revistes especialitzades

 

e-handbook: Ecolinguae

Blog: http://ecolinguae.blogspot.com.es/