EQUIP DIRECTIU

dreta_verd
Martí Gené Ramis, director
correu_profes
dreta_verd
Bartomeu Cardell Fluxa, cap d’estudis
correu_profes
dreta_verd
Margalida Mascaró Riera, cap d’estudis (distància)
correu_profes
 

dreta_verd

Maria M. Balle Garcia, secretària
correu_profes
 dreta_verd Torna