EQUIP DIRECTIU

   
Martí Gené, director
mgene@cepasoncanals.cat
   
Bartomeu Cardell, cap d’estudis
bcardell@cepasoncanals.cat
   
Margalida Mascaró Riera, cap d’estudis adjunta
mmascaro@cepasoncanals.cat
   

 

Magdalena Balle, secretària
mballe@cepasoncanals.cat
   dreta_verd Torna