EUROSTORY


EUROSTORY

PROGRAMA EUROPEU D’APRENENTATGE PERMANENT
GRUNDTVIG (2008-2010)

PARTICIPANTS:

 • Centre d’Aprenentatge del Professorat de la Mar Egea
 • Biblioteca Educativa Búlgara de Veliko Turnovo
 • Centre d’Educació d’Adults LEB Rathenou de Brandenburg
 • Centre d’Educació d’Adults de Son Canals de Palma (coordinadors del Projecte)

ENTITATS COL·LABORADORES:

 • Departament de Cultura del Consell de Mallorca
 • Institut d’Estudis Baleàrics
 • Obra Social de la Caixa d’Estalvis “Sa Nostra”

OBJECTIU:

Estrènyer relacions amb socis europeus compromesos en la formació d’adults, intercanviant experiències i bastint uns productes que podran ser usats en els diferents països en l’aprenentatge del professorat, dels assessors i de l’alumnat. Cohesionar els equips docents o d’assessorament en un projecte interdisciplinari i en l’aprenentatge de les noves tecnologies i de l’anglès.

TEMA:

Anàlisi del segle XX a escala europea des d’una mirada d’història total (cultura, economia, societat, política, pensament…). Donant èmfasi a valors com el pacifisme, la tolerància, la solidaritat, cooperació internacional, desenvolupar un pensament crític, la interdisciplinarietat etc…

CREACIÓ D’EINES EDUCATIVES:

 • Escenificació de textos significatius del segle XX pels dos grups de teatre de les escoles d’adults
 • Disseny d’una web quest sobre la història del segle XX europeu per a treballar els estudiants
 • Exposició itinerant sobre la problemàtica del segle XX, referida especialment a la història de gènere
 • Exposició itinerant de documents, bibliografia i fotos organitzat per la biblioteca de Bulgària com eina de treball per als organismes participants
 • Itineraris històricoartístics i de cultura per l’illa de Mallorca, efectuats durant la visita dels participants en el projecte europeu.
 • Creació d’un fòrum europeu de comunicació sobre la història i cultura del segle XX
 • Creació d’un CD que reculli una visió humanista i contrastada pels diferents països, sobre les problemàtiques comuns i les obscuritats que han caracteritzat la història del segle XX. Servirà com a eina d’aprenentatge de diferents disciplines així com de la llengua anglesa i de les noves tecnologies.
MEMÒRIA (anglès)

Tríptic Itinerari per la serra de Tramuntana

Tríptic Villalonga

Blog Germay

Blog PALMA: ELS CARRERETS SINUOSOS DURANT EL SEGLE XX

Blog Itinerari per la serra de Tramuntana