I Trobada institucions associades

El dimecres dia 20 de setembre es van reunir els socis que participaran en el programa Erasmus+: sobre tot ciutadanes.

Els socis que hi van participar són:

  • l’Institut de la Dona
  • Treball solidari
  • PalmaActiva
  • Serveis Socials de l’ajuntament
  • El Fons Mallorquí de Solidaritat
  • BALCAT.

 

Es van crear sinergies molt interessats per programar diferents activitats que es duran a terme aquests dos anys que durarà el projecte.