Matrícula curs 2020/2021

INSTRUCCIONS PER A MATRICULA TELEMÀTICA(CURS 2020/21)

Matrícula telemàtica a través del correu electrònic per el curs 2020/21

EDUCACIÓ SECUNDARIA PER ADULTS (ESPA)

Antics alumnes del centre (del 3 al 10 de setembre)

IMPORTANT: heu d’enviar la següent documentació adjunta al correu matricula@cepasoncanals.cat amb l’assumpte: Nom i llinatges/
ESPA/ modalitat (presencial o semipresencial) del 3 al 10 de setembre de 2020

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Sol·licitud de matrícula emplenada (recordau desar un pic emplenada)
 • Fotocòpia DNI o passaport
 • 1 foto carnet
 • Rebut de pagament bancari (25€ per quadrimestre) CCC. ES48 0081 1408 8100 0105 6412 (Banc de Sabadell Atlántico)
 • Contracte laboral (alumnes menors d’edat)

Nous alumnes (del 14 al 24 de setembre)

IMPORTANT: heu d’enviar la següent documentació adjunta al correu matricula@cepasoncanals.cat amb l’assumpte: Nom i llinatges/
ESPA/ modalitat (presencial o semipresencial) del 14 al 24 de setembre de 2020

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Sol·licitud de matrícula emplenada (recordau desar un pic emplenada)
 • Fotocòpia DNI o passaport
 • 1 foto carnet
 • Fotocòpia del llibre d’escolaritat o del certificat de notes de tots els cursos d’ESO
 • Contracte laboral (alumnes menors d’edat)

Una vegada revisat l’expedient de l’alumne rebreu un correu on us indicarem el curs i les
assignatures que heu de cursar i si heu de passar per l’orientació de l’escola. Amb aquest correu us indicarem que faceu el pagament:

 • Rebut o justificant de pagament bancari (25€ per quadrimestre) CCC. ES48 0081 1408 8100 0105 6412 (Banc de Sabadell Atlántico)

Rebut el pagament ja estareu matriculats.

 

CURSOS NO REGLATS

cursos de català, anglès, accés a cicles formatius de grau superior, accés a la UIB, informàtica

Antics alumnes del centre (del 3 al 10 de setembre)

Nous alumnes (del 14 al 24 de setembre)

IMPORTANT: Heu d’enviar la següent documentació adjunta al correu matricula@cepasoncanals.cat amb l’assumpte: Nom i llinatges/CURS/MODALITAT ( modalitat matí/capvespre) EN PERÍODE DE MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Una vegada revisat que tenim plaça us enviarem un correu de confirmació i en aquest ens haureu d’adjuntar el rebut del banc.

 • Rebut o justificant de pagament bancari (50€ per any escolar) CCC. ES48 0081 1408 8100 0105 6412 (Banc de Sabadell Atlántico)
  • Si l’alumnat es matricula de més d’un curs pagarà un suplement de 10€ per cada un.

Rebut el pagament ja estareu matriculats.

CURSOS ASSOCIACIÓ D’ALUMNES

(ball de bot)

Antics alumnes del centre (del 3 al 10 de setembre)

IMPORTANT: Heu d’enviar la següent documentació adjunta al correu matricula@cepasoncanals.cat amb l’assumpte: Nom i llinatges/CURS del 3 al 10 de setembre de 2020

Nous alumnes (del 14 al 24 de setembre)

HAN DE PASSAR PER SECRETARIA EN HORARI DE MATRÍCULA.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Una vegada revisat que tenim plaça us enviarem un correu de confirmació i en aquest
ens haureu d’adjuntar el rebut del banc.

 • Rebut de pagament bancari: CCC. ES48 0081 1408 8100 0105 6412 (Banc de Sabadell Atlántico) Quota de 70€ per any escolar.

Rebut el pagament ja estareu matriculats.