Proves d’Accés a la Universitat per als Majors de 25/45 anys 2021

TERMINIS

  • Matrícula de la prova: del 22 de gener al 4 de febrer de 2021
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: 17 de febrer de 2021
  • Període d’al·legacions: els dies 18 i 19 de febrer de 2021
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: 24 de febrer de 2021

DATA I LLOC DE LA PROVA

Més grans de 25. Els dies 26 i 27 de març de 2021
Més grans de 45. El dia 26 de març de 2021

A Palma, a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos / Guillem Cifre de Colonya
A Menorca, a la Seu de la Universitat
A Eivissa, a la Seu de la Universitat

En el moment oportú es farà pública una distribució d’alumnes per aules. Els alumnes hauran de comprovar el punt d’examen, l’edifici i l’aula que els pertoca. Si un alumne no es troba a la distribució, pot contactar amb el Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica a <alumnes@uib.cat>.