Activitats 2n ESPA – Naturals

Sembrar llavors

El passat  23 d’abril els alumnes de 2n d’ESPA van sembrar  llavors d’aromàtiques i lletutges. A veure que en surt!!

Taller xarxa forestal

El dia 28 d’abril, n’Antònia Llabrés de Xarxa Forestal ens va explicar algunes de les activitats que fa aquest organisme que treballa per a la conservació dels espais forestals, recuperació de zones cremades, prevenció d’incendis i sensibilització sobre el valor dels espais forestals
Desprès passarem a la part pràctica classificant algunes plantes amb l’ajuda d’ una clau dicotòmica. Va ser una activitat molt interessant i que va agradar molt als alumnes

Sembra de planter

El 30 d’abril de nou els alumnes de 2n d’ESPA van fer una sembra de tomàtigues, carbasses, i pebres. També van parlar del compostatge i l’ utilitat de reciclar la matèria orgànica i obtenir humus per adobar les plantes.

Proves d’Accés a la Universitat per als Majors de 25/45 anys 2021

TERMINIS

  • Matrícula de la prova: del 22 de gener al 4 de febrer de 2021
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: 17 de febrer de 2021
  • Període d’al·legacions: els dies 18 i 19 de febrer de 2021
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: 24 de febrer de 2021

DATA I LLOC DE LA PROVA

Més grans de 25. Els dies 26 i 27 de març de 2021
Més grans de 45. El dia 26 de març de 2021

A Palma, a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos / Guillem Cifre de Colonya
A Menorca, a la Seu de la Universitat
A Eivissa, a la Seu de la Universitat

En el moment oportú es farà pública una distribució d’alumnes per aules. Els alumnes hauran de comprovar el punt d’examen, l’edifici i l’aula que els pertoca. Si un alumne no es troba a la distribució, pot contactar amb el Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica a <alumnes@uib.cat>.