Preguntes freqüents

1. De què em puc matricular?

Aquí pots consultar la nostra oferta educativa.

2. Què val?

Depèn de cada curs, podeu consultar aquí taula de preus (PDF), són preu únic per any escolar, ESPA per quadrimestre.

3. Quan comença la matrícula pel curs que ve?

Els cursos d’ESPA tenen dos terminis de matrícula

Setembre:

  • Antics alumnes: del 5 al 8 setembre
  • Nous alumnes: de l’11 al 22 de setembre

Febrer:

  • Del 5 al 12 de febrer

Us podeu matricular fora de termini sempre que tenguem places disponibles.

4. Quan comença el curs?

Els cursos d’ESPA són quadrimestrals i comencen al mes d’octubre i al mes de febrer. Per a la resta de cursos a principis del mes d’octubre.

5. Em puc matricular si no tenc els divuit anys?

Aquestes formacions van adreçades a persones més grans de divuit anys o a persones que compleixin aquesta edat en l’any natural en què es matriculen per cursar aquests estudis. Excepcionalment, poden cursar aquests estudis les persones més grans de setze anys que es trobin en un dels supòsits següents:

a) Disposar d’un contracte laboral amb un horari de feina que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari.

b) Ser esportistes d’alt rendiment o d’alt nivell.

c) Estar internats en un centre específic per a menors complint mesures judicials, quan les mesures judicials així ho estableixin.

d) Menors estrangers no acompanyats o que no hagin estat escolaritzats al sistema educatiu espanyol.

6. Em puc matricular per internet?

Sí, la nostra matrícula és telemàtica, heu d’entrar a la nostra plana web, https://www.cepasoncanals.cat/matricula/, i emplenar el formulari que hi trobareu segons el curs del qual us vulgueu matricular.

7. Puc venir a matricular-me al centre?

Sí, si necessitau ordinadors o assessorament a l’hora de fer la matrícula podreu venir al centre en un horari que habilitarem.

8. He de comprar llibres de text?

En la majoria d’assignatures els llibres els trobareu a l’aula virtual. En algunes assignatures, sobretot les de llengua, s’ha de comprar un dossier que es ven al centre (aula 4).

9. Quina documentació necessit per matricular-me d’ESPA?

– Fotografia DNI o passaport.

– Fotografia tipus carnet de la vostra cara.

– En cas de ser nou alumne, el vostre expedient acadèmic.

Els menors de divuit anys heu d’adjuntar una d’aquestes tres acreditacions:

1. Contracte de feina.

2. Acreditació d’esportista d’alt rendiment.

3. Menors amb mesures judicials.

IMPORTANT: SI NO TENIU EXPEDIENT ACADÈMIC, PER NO HAVER CURSAT SECUNDÀRIA O HAVER-HO FET FORA D’ESPANYA, HEU DE PASSAR PEL CENTRE A FER UNA PROVA DE NIVELL

10. Quina documentació necessit per matricular-me a un curs que no sigui ESPA?

– Fotografia DNI o passaport.

– Fotografia tipus carnet de la vostra cara.

Els menors de divuit anys heu d’adjuntar una d’aquestes tres acreditacions:

1. Contracte de feina.

2. Acreditació d’esportista d’alt rendiment.

3. Menors amb mesures judicials.

11. En acabar ESPA tenc dret a l’homologació de català?

Si et gradues en ESPA pots homologar els estudis de català amb el nivell B1 (des de l’any 2011/12) Has de tenir els següents requisits:

Haver cursat des de 5è de primària o 5è d’EGB l’assignatura de català (Balears, Catalunya i València). Si algun d’aquests cursos l’has fet abans de 1997 hauràs d’aportar un certificat on es reflecteixi que, almenys un 30% de les assignatures les has cursat en català

– Si has entrat amb VIA no homologa.

– Si superes 4t d’ESPA amb català suspès no homologa.

– Si l’àmbit de comunicació el tens superat amb una prova lliure no homologa.

12. Quins torns ofereix el centre per estudiar ESPA?

Hi ha un torn de matí i un torn de tarda. També oferim la modalitat de semipresencial amb tutories en el torn de tarda.

13. És obligatori venir a classe a l’ESPA?

Segons la normativa, decret 85/2019 sobre el currículum de l’Ensenyament Secundari per a Persones Adultes, no és obligatori l’assistència a classe per aprovar el curs. En tots els casos l’alumne té dret a presentar-se a l’examen final.

En la modalitat de presencial, la concreció curricular del centre indica que per dur a terme una avaluació contínua i formativa s’ha d’assistir a 2/3 de les classes. En el cas de no superar l’avaluació contínua o no haver assistit el mínim exigit, l’alumne es pot presentar a l’examen final.

En la modalitat d’ESPA semipresencial, no és obligatori assistir a classe, encara que la realització de tasques pot suposar un 30% de la nota final i l’alumne ha de presentar-se a l’examen final

14. Matrícula ESPA: De què m’he de matricular?

T’has de matricular de les assignatures que tens suspeses segons el teu expedient acadèmic.

Si tens assignatures pendents de diferents cursos els pots fer a modalitats diferents per tal que no se superposin els horaris (sempre que sigui possible).

Pots cursar una assignatura sempre que es tengui aprovada l’assignatura del nivell anterior de la mateixa matèria. Però recorda que convé prioritzar les assignatures del curs que baix que estiguis fent.

15. Normativa  ESPA

Aquí podeu consultar la taula d’equivalències i la normativa aplicada (PENDENT PDF)

Novetats