Centre d’Educació Permanent d’Adults

Aprenem junts

Educació permanent

Integració

El foment de la igualtat d’oportunitats entre la població nouvinguda.

Igualtat

L’educació entesa com a eina per garantir l’equitat.

Cohesió social

El foment de la cultura i la llengua pròpies de Mallorca i del conjunt de les Illes Balears com a element cohesionador d’un barri eminentment multicultural.

Treball social amb projecció europea

Estudis

Novetats

Testimonis

Igualtat d’oportunitats