Accés a UIB

Descripció

Aquest curs prepara els alumnes per presentar-se a la prova d’accés per als més grans de 25 anys.

Requisits per poder dur a terme la prova
 • Tenir 25 anys o complir-los dins l’any natural en què es fa la prova.
 • Queden exclosos de poder fer la prova: Les persones que compleixin qualsevol requisit general d’accés (titulació universitària oficial, titulació de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior, i les que tinguin superada la prova d’accés a la Universitat)
Matèries que es preparen en el centre:

De la fase general:

 • Comentari de text
 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua estrangera anglès

De la fase específica:

Opcions Matèries obligatòries Optatives
(per triar-ne una)
Opció A:
Arts i Humanitats
 • Literatura
 • Història
Opció B:
Ciències
 • Matemàtiques
 • Biologia
 • Física
Opció C:
Ciències de la Salut
 • Biologia
 • Física
 • Matemàtiques
Opció D:
Ciències Socials i Jurídiques
 • Història
 • Geografia
 • Literatura
 • Matemàtiques
Opció E:
Enginyeria i Arquitectura
 • Matemàtiques
 • Física
Informació de l’UIB de la  prova d’accés  per a >25 anys

Horaris curs 2023 – 2024

 

Altres estudis