Informàtica

Descripció

S’imparteixen quatre cursos:

Informàtica nivell 1

Destinats a alumnes sense cap coneixement d’informàtica.

Després del curs els alumnes tindran els següents coneixements:

 1. Conceptes bàsics d’informàtica i el funcionament bàsic dels  ordinadors
 2. Funcionament bàsic del sistema operatiu Windows
 3. Utilització del processador de text i  programa de dibuix
 4. Saber accedir a internet, localitzar i seleccionar informació i crear documents propis utilitzant materials de la xarxa (text i imatges)
 5. Fer ús del correu electrònic.
 6. Perdre la por envers les noves tecnologies
Informàtica nivell 2

Destinats a alumnes amb coneixements bàsica d’informàtica.

Després del curs els alumnes tindran els següents coneixements:

 1. Ampliar el coneixements del funcionament dels ordinadors
 2. Conèixer els conceptes bàsics de xarxes d’ordinadors
 3. Utilitzar, amb seguretat, el sistema operatiu de l’ordinador (Windows 7 / 10)
 4. Utilitzar els recursos informàtics com a instrument de resolució de problemes
 5. Ampliar els coneixements d’Internet i xarxes socials
 6. Conèixer totes les possibilitats que ofereixen les diferents eines de Google (nuvol,  processador de textos, full de càlcul, presentacions…)
 7. Crear i editar imatges digitals.

Horaris curs 2023 – 2024

 

Altres estudis