Accés a CFGS

Descripció

Aquest curs prepara als alumnes per presentar-se a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior

Requisits per poder realitzar la prova
 • Complir 19 anys o més l’any de fer la prova.
 • Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés a GS i les que tenguin l’exempció de fer totes les parts de la prova, es poden tornar a presentar amb la finalitat de millorar la seva qualificació.
Matèries que es preparen en el centre:

Matèries de la part comuna:

 • Llengua castellana
 • Llengua catalana
 • Llengua estrangera: anglès

Matèries de la part específica:

OPCIONS

Matèries que prepara el centre

(per la prova triar 2 matèries de les 5)

Humanitats i ciències socials

dóna accés als cicles de les famílies professionals de:

 • Administració i gestió
 • Comerç i màrqueting
 • Hoteleria i turisme
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Matemàtiques
 • Psicologia

Altres matèries

 • Economia
 • Geografia
 • Segona llengua estrangera: alemany o francès
Ciències de la salut i mediambientals

dóna accés als cicles de les famílies professionals de:

 • Activitats físiques i esportives
 • Agrària
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Maritimopesquera (només el cicle formatiu Aqüicultura)
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Biologia
 • Matemàtiques

Altres matèries:

 • Ciències de la Terra i mediambientals
 • Educació física
 • Química
Ciències i tecnologia

Dóna accés als cicles de les famílies professionals de:

 • Arts gràfiques
 • Arts i artesanies
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Fusta, mobles i suro
 • Imatge i so
 • Indústries extractives
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal·lació i manteniment
 • Maritimopesquera (excepte el cicle formatiu Aqüicultura)
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Vidre i ceràmica
 • Física
 • Matemàtiques

Altres matèries

 • Dibuix tècnic
 • Tecnologia industrial
 • Tecnologies de la informació i la comunicació
Informació de la Conselleria de la prova d’accés a CFGS

2023_Triptic_PPAA_GS

Horaris curs 2023 – 2024

 

Altres estudis