Ensenyaments inicials

Descripció

Estan adreçats a persones que no tenen els coneixements bàsics instrumentals per  desenvolupar-se i promocionar-se a nivell personal, social i laboral. Un dels seus objectius és proveir-les de les competències bàsiques (capacitats per a resoldre problemes en contextos diversos) per esdevenir autònoms i accedir amb bones condicions a l’educació secundària.

Estan dividits en dos nivells:

  • Nivell I:

Tractament globalitzat de la lectoescriptura, de la suma i la resta i de coneixements bàsics del medi natural i social. Adreçat a persones amb dificultats serioses per llegir i comprendre i per fer els càlculs matemàtics bàsics de la suma i de la resta.

  • Nivell II (PRE-ESPA):

Organització per àmbits: de comunicació, social i científic-tecnològic. Dins l’àmbit de comunicació es treballa la llengua catalana, la llengua castellana i s’introdueix la llengua anglesa. Adreçat a persones que volen millorar la seva autonomia i iniciativa personal i a aquelles que volen accedir, de manera adequada, a l’ensenyament secundari.

 

Horaris

Curs 2023 – 2024

 

Altres estudis