Anglès

Descripció

S’imparteixen diferents nivells:

  • Anglès 1

Per alumnes que no tenen cap coneixement d’anglès. El nivell 1 equival al nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (Common European Framework of Reference for Languages)

  • Anglès 2

Per alumnes amb un nivell bàsic. El nivell 1 equival al nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (Common European Framework of Reference for Languages)

  • Angles 3

El nivell 3 equival al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (Common European Framework of Reference for Languages) o al PET (Preliminary English Test) dels ESOL Examinations (English for Speakers of Other Languages) que ofereix la Universitat de Cambridge. I encara podríem afegir que els continguts s’igualen al nivell
intermediate, terme que es fa servir per designar el nivell intermedi de la llengua anglesa.
De fet, Anglès 3 és un curs preparatori  per a aquells alumnes que desitgin presentar-se a l’examen del PET de la Universitat de Cambridge i a l’examen de l’Escola Oficial d’Idiomes.

Horaris curs 2023 – 2024

 

Altres estudis