Català i Acollida

Descripció

Cursos anuals de català per la preparació de les proves nivells A2, B1 i B2 del Govern de les Illes Balears.

Cursos d’Acollida Lingüística.

Informació de les proves del Govern de les Illes Balears

Horaris curs 2023 – 2024

 

Altres estudis