Actuacions davant incidències informàtiques, d’estudis o d’altre caire

Per atendre incidències informàtiques:

En cas que tengueu qualque incidència relacionada amb el correu corporatiu, l’aula virtual o qualsevol altre relativa al camp informàtic us podeu adreçar a:

tic@cepasoncanals.cat

 

Per atendredubtes relatius als estudisi a la formació després d’ESPA o AUIB i ACFGS

Si necessitau informació i assessorament sobre qualsevol qüestió relacionada amb els vostres estudis. El Departamentd’Orientacióestà a disposició dels alumnes, per atendre consultes, bé amb cita prèvia (msanchez@cepasoncanals.cat) o segons l’horari d’atenció:

1. Dimecres i divendres de les 9.00 h a les 11.00 h

2. Dimarts de les 17.30 h a les 18.30 h

3. Dijous de les 17.30 h a les 19.30 h

Per atendre altres incidènciesEn cas que vulgueu ser atesos peralguna situació de caire organitzatiu, d’aula, de professorat… heu de seguir les següents passes, tenint en compte que s’ha de seguir l’ordre establert:

1.Parlar o enviar un correu al professor o a la professora de l’assignatura corresponent.

2.Si no queda resolta la incidència es comunicarà al tutor o a la tutora; via oral o a través d’un correu electrònic.

3.Finalment, si és necessari, s’envia un correu electrònic a caporalia@cepasoncanals.catexplicant la incidència.

Novetats