Proves d’Accés a la Universitat per als Majors de 25/45 anys 2021

TERMINIS

  • Matrícula de la prova: del 22 de gener al 4 de febrer de 2021
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: 17 de febrer de 2021
  • Període d’al·legacions: els dies 18 i 19 de febrer de 2021
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: 24 de febrer de 2021

DATA I LLOC DE LA PROVA

Més grans de 25. Els dies 26 i 27 de març de 2021
Més grans de 45. El dia 26 de març de 2021

A Palma, a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos / Guillem Cifre de Colonya
A Menorca, a la Seu de la Universitat
A Eivissa, a la Seu de la Universitat

En el moment oportú es farà pública una distribució d’alumnes per aules. Els alumnes hauran de comprovar el punt d’examen, l’edifici i l’aula que els pertoca. Si un alumne no es troba a la distribució, pot contactar amb el Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica a <alumnes@uib.cat>.

ESPA i Accessos

ATENCIÓ: ABANS DE VENIR A CLASSE CONSULTAU EL VOSTRE TORN

ESPA: A causa de la Covid-19 s’han fet dos torns en alguns grups. És important que vengueu al vostre subgrup. Per saber a quin subgrup estau heu de consultar la següent llista. Cercau on quedaria el vostre llinatge per ordre alfabètic entre les lletres que us donam.
Els alumnes de la modalitat d’ESPA VESPRE i MATÍ veureu que als horaris els torns se presenten en diferents colors. Heu de venir a classe els dies corresponents al vostre subgrup (color)
Els alumnes d’ESPA SEMIPRESENCIAL que teniu subgrups, heu de venir quinzenalment d’acord amb el subgrup que us correspon. Us adjuntam un calendari que us ajudarà a organitzar-vos.

LLISTA LLINATGES ESPA PER SUBGRUPS
Calendari ESPA semipresencial

ACCESSOS: Els alumnes d’accés a CFGS i d’accés a UIB heu de venir quinzenalment d’acord amb el subgrup que us correspon. Us adjuntam un calendari que us ajudarà a organitzar-vos.

LLISTA LLINATGES GRUPS ACCESSOS
Calendari accessos