Informació Beques d’Èxit

A PARTIR DEL MES D’OCTUBRE JA PODEU PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ PER A LES BEQUES D’ÈXIT.

Recordau que poder sol·licitar-la si compliu els següents requisits:

  1. Estar matriculat/da a 2n, 3r o 4t d’ESPA
  2. Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació en atur al SOIB el dia natural anterior a l’inici de les activitats lectives.
    1. Menors de 30 anys: Estar inscrit/a al Sistema Nacional de Garantia Juvenil el dia natural anterior a l’inici de les activitats lectives.
    2. Majors de 30 anys: Estar inscrit/a al SOIB com a demandant d’ocupació en atur durant al menys 4 dels 6 mesos anteriors a l’inici de les activitats lectives.

Accessos directes a la pàgina del SOIB amb tota la informació sobre Beques d’Èxit

Altres estudis