Cap d’Estudis

Els Caps d’Estudis d’ESPA estan a la vostra dispoció  per atendre consultes a través del correu cap_estudis@cepasoncanals.cat i en el següent horari:

  • Dimecres: 10:30 a 12:30 (Tolo Cardell)
  • Dilluns: 18:30 a 20:30 (Antoni Vidal)

Altres estudis