Activitats 2n ESPA – Naturals

Sembrar llavors

El passat  23 d’abril els alumnes de 2n d’ESPA van sembrar  llavors d’aromàtiques i lletutges. A veure que en surt!!

Taller xarxa forestal

El dia 28 d’abril, n’Antònia Llabrés de Xarxa Forestal ens va explicar algunes de les activitats que fa aquest organisme que treballa per a la conservació dels espais forestals, recuperació de zones cremades, prevenció d’incendis i sensibilització sobre el valor dels espais forestals
Desprès passarem a la part pràctica classificant algunes plantes amb l’ajuda d’ una clau dicotòmica. Va ser una activitat molt interessant i que va agradar molt als alumnes

Sembra de planter

El 30 d’abril de nou els alumnes de 2n d’ESPA van fer una sembra de tomàtigues, carbasses, i pebres. També van parlar del compostatge i l’ utilitat de reciclar la matèria orgànica i obtenir humus per adobar les plantes.